Uyarılabilirlik / Arousal Nedir?

Arousal; gün boyunca, duyusal uyaranlara göre değişiklik gösterebilen uyarılabilirlik veya tepkisellik durumudur. Duyusal bilgilerin işlemlenmesi, dikkat becerileri ve bilinçli davranışlar, bireylerin uyarılabilirlik düzeyleri ile ilişkilidir ve bu bireylerin fiziksel, emosyonel ve sosyal katılımını etkiler. Uyarılabilirlik seviyesinin çok yüksek ya da düşük olması günlük yaşamda görevlerin tamamlanabilmesi üzerinde belirleyicidir. Nabız / kan basıncının artması, duyusal bilgilere ani, hızlı cevaplar oluşturma ve farklı aktiviteler arasında hızlı geçişler yapma; uyanıklık seviyesi yüksek bireylerde görülen belirtilerdir. Duyusal bilgilerin modülasyonunda zorlukların yaşanması uyarılabilirlik seviyesini, dikkat becerilerini, güvenlik algısını, duyusal ve davranışsal cevapları etkilemektedir. Çocukların oyun alanlarındaki aktivitelerde, kendilerini sakinleştiren veya stres seviyelerini arttıran duyusal uyaranlar sağlayan materyaller ile etkileşimde olmaları, uyarılabilirlik seviyesinin düzenlenmesine yardımcı olur.

Duyusal Bilgilere Artmış / Azalmış Tepkisellik

Duyusal Bilgilere Artmış Tepkisellik

Yüksel arousal seviyesine sahip olan çocuklar çeşitli duyusal uyaranlara hassasiyet ile ilişkili davranışlar gösterirler ya da sıklıkla negatif cevaplar verirler. Bu çocuklar tepkisel, çekimser ya da bunalmış görünebilirler. Başkalarının hissedemeyeceği kokuları duyabilir, etraftaki sesler onların dikkatini kolayca dağıtabilir veya bu çocuklar oyun alanlarındaki materyalleri kullanmaktan kaçınabilirler.

Duyusal Bilgilere Azalmış Tepkisellik

Düşük arousal seviyesi olan çocuklar duyusal uyaranların farkında değilmiş gibi davranabilirler, uyaranlara yavaş cevap verirler. Uykulu görünebilir ve aktivitelere katılmakta zorlanabilirler. Bu çocuklar yoğun duyusal girdiler arayan çocuklardır ve bir göreve başlamadan önce fazla duyusal bilgi içeren aktivitelere (uzun bir süre, hızlı sallanma vb.) ihtiyaç duyarlar. Sık sık nesnelere (duvarlara, insanlara vb. ) dokunmak isteyebilirler, ağızlarına sürekli değişik nesneler alırlar ya da koşarlar, sallanırlar ve etrafta hareket halindedirler.

Kaynaklar:

Bron, T. I., Van Rijen, E. M., Van Abeelen, A. M., & Lambregtse-van den Berg, M. P. (2012). Development of regulation disorders into specific psychopathology. Infant Mental Health Journal, 33(2), 212-221.

Brussoni, M., Olsen, L., Pike, I., Sleet, D. (2012). Risky play and children’s safety: Balancing priorities for optimal child development. International Journal of Environmental Research and Public Health. 9, 3134- 4148.

Clements, R. (2004). An investigation of the status of outdoor play. Contemporary Issues in Early Childhood. 5(1), 68-80. Larouche, R., Garriguet, D., Gunnelll, K., Goldfield, G., & Tremblay, M. (2016). Outdoor time, physical activity, sedentary time, and health indicators at ages 7 to 14: 2012/2013 Canadian health measures study. Health Reports 27(9), 3-13.

Bir yanıt yazın

Open chat
Merhaba size nasıl yardımcı olabilirim ?