Bir Çocuğun Gelişimi Fiziksel Aktivite ve Dış Alanlardaki Oyunlar İle mi? 

Evet! Duyusal olarak zenginleştirilmiş bir çevrede oynamak çocuğun entelektüel, duygusal, sosyal ve fiziksel gelişimi gereklidir. Farklı tarzda materyallerin kullanılması (kum, su, bloklar, salıncaklar, kaykaylar.. vb. ) çocukların üretkenliklerinin, problem çözme, kaba ve ince motor becerilerinin gelişmesi için ortam oluşturur. Bu beceriler bireylerde öz saygının, benlik algısının ve akademik seviyelerin gelişmesini sağlar (Woolley & Lowe, 2013).

Hareketli oyunlar bilişsel gelişimi, dil becerilerini ve sosyal etkileşimi arttırır. Çocukların yaşıtlarıyla ile birlikte oynaması ve iş birliği yapabilmesi için fırsatlar sunan oyun alanları; çocukların paylaşma, anlaşmazlıkları çözme ve kendini ifade etme gibi yeteneklerini geliştirir. Duyusal olarak zengin alanlardaki oyunlar sosyal- emosyonel gelişimi ve çocukların kendilerini sakinleştirme becerilerini destekler. (Woolley & Lowe, 2013)

Oyun Neden Önemlidir? 

Çocuklar oyun oynarken birçok kavramı içeren çeşitli rolleri, normları ve değerleri öğrenirler. Kaba ve ince motor beceriler de dahil olmak üzere fiziksel kazanımlar elde ederler. Bununla birlikte çocuklar; yaratıcılık, karar verme, problem çözme ve kuralları takip etme gibi bilişsel yeteneklerini oyunla geliştirirler. (Brussoni, Olsen, Pike & Sleet, 2012).

Çocukların serbest bir oyuna aktif olarak katılabildikleri bir oyun alanı, çocukların sosyal gelişimini, yaşıtlarıyla etkileşimlerini ve iletişim becerilerini destekler. Larouche ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada (2016), oyun alanlarında daha fazla vakit geçirebilen çocukların yaşıtlarıyla daha iyi bir etkileşimlerinin olduğu ve psikososyal olarak daha sağlıklı bir gelişime sahip oldukları gösterilmiştir. Eğlenceli etkileşimler, sosyal bilişsel becerilerin geliştirilmesini ve çocukların yaşıtları tarafından kabul edilmesini kolaylaştırır. (Yuill, N., Strieth, S., Roake, C., Aspden, R., & Todd, B., 2007).

Kaynaklar:

Brussoni, M., Olsen, L., Pike, I., Sleet, D. (2012). Risky play and children’s safety: Balancing priorities for optimal child development. International Journal of Environmental Research and Public Health. 9, 3134- 4148.

Larouche, R., Garriguet, D., Gunnelll, K., Goldfield, G., & Tremblay, M. (2016). Outdoor time, physical activity, sedentary time, and health indicators at ages 7 to 14: 2012/2013 Canadian health measures study. Health

Yuill, N., Strieth, S., Roake, C., Aspden, R., & Todd, B. (2007). Brief Report: Designing a Playground for Children with Autistic Spectrum Disorders––Effects on Playful Peer Interactions. J Autism Dev Disord. 36 (7), 1192-1196. DOI: 10.1007/s10803- 006-0241-8 Reports 27(9), 3-13.

Wooley,H. & Lowe A., (2013). Exploring the relationship between design approach and play value of outdoor play spaces. Landscape Research. 38(1):53-47.

Bir yanıt yazın

Open chat
Merhaba size nasıl yardımcı olabilirim ?